Finalizarea proiectului „ DEZVOLTARE CENTRU DE PRODUCȚIE A SISTEMELOR DE COMPENSARE A ENERGIEI REACTIVE ” - Multiprodenergo
Suntem autorizati AFM! Pentru oferte Sisteme fotovoltaice apelati numarul: 0755.021.342; Pentru Avize Tehnice de Racordare zona Ilfov 0747.051.564;

Finalizarea proiectului „ DEZVOLTARE CENTRU DE PRODUCȚIE A SISTEMELOR DE COMPENSARE A ENERGIEI REACTIVE ”

MULTIPROD ENERGO SRL, este beneficiarul proiectului „Dezvoltare centru de producţie a sistemelor de compensare a energiei reactive”, cod SMIS 137535, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apel de proiecte POR/780/2/2.

Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar la nivel teritorial, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 9.291.340,42 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 4.780.693,46 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 4.063.589,45 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în valoare de 717.104,01 lei.

Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea și dezvoltarea activităţii SC MULTIPROD ENERGO SRL pe piaţa compensării energiei reactive, prin implementarea unor tehnologii moderne, care să conducă la eficientizarea capacităţii de producţie și a fluxului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Înfiinţarea unei noi unităţi de producţie a sistemelor de compensare a energiei reactive și modernizarea tehnicii de lucru prin investiţii în echipamente noi;
2. Inovarea tehnologiilor privind activitatea de producţie prin implementarea unor tehnologii moderne, conforme standardelor de calitate internaţionale care vor avea ca efect atât eficienţa economică, cât și o creștere a calităţii produsului finit;
3. Creșterea productivităţii întreprinderii – vizează o eficientizare a utilizării resurselor financiare, materiale și umane, respectiv:
– Creșterea cifrei de afaceri cu cel puţin 15% în primul an de operare a investiţiei;
– Crearea unui nou loc de muncă și îmbunătăţirea mediului de lucru al angajaţilor companiei;
– Optimizarea alocării resurselor financiare prin identificarea oportunităţilor și alternativelor.

Rezultatele obținute:
1. O nouă unitate de producţie a sistemelor de compensare a energiei reactive;
2. O nouă capacitate tehnică de producţie – această nouă capacitate de lucru presupune tehnologizarea activităţii curente a companiei, modernizarea procesului de lucru cu implicaţii directe asupra creșterii portofoliului de clienţi și a cifrei de afaceri a întreprinderii;
3. O tehnică nouă abordată in activitatea de producţie, graţie noii investiţii;
4. Un nou loc de muncă creat in cadrul proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 49 luni: 01 iunie 2019 – 30 iunie 2023.

Impactul proiectului la nivelul localităţii, va consta în creşterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor private, prin utilizarea unor echipamente performante.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul MULTIPROD ENERGO SRL, manager de proiect – dl Bogdan TĂNASE, telefon 0745.756.844, e-mail: office@multiprodenergo.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020